IKATAN GURU INDONESIA

PROFIL DAERAH

IGI KAB. ACEH UTARA

PROFIL DAERAH KAB. ACEH UTARA


Surat Keputusan   : 06/SK/IGI ACEH/I/2016
Ketua   : QUSTHALANI
Sekretariat  : Jalan Jambo Aye Desa Panton Kab. Aceh Utara, Prop. Aceh
No Telepon  : 6453115
Email  : igiacehpase@gmail.com
Website  : http://www.jurnalpase.com
Facebook  : http://www.facebook.com/groups/igiacehutara
Jumlah Anggota   : 614
Pengurus Daerah   : 

Ketua: Qusthalani, M.Pd Wakil Ketua : Eko Faisal, S.Pd, M.Pd Sekretaris : Khaidir, S.Pd Wakil Sekretaris : Azahir, S.Pd Bendahara: Rita Afrina, S.Pd.


Salam dan sapa diskusi KAB. ACEH UTARA