IKATAN GURU INDONESIA

PROFIL DAERAH

IGI KAB. MALANG

PROFIL DAERAH KAB. MALANG


Surat Keputusan   : xxxxxxxx
Ketua   : USER
Sekretariat  : Jl. Ken Arok 9 Singosari Kab. Malang, Prop. Jawa Timur
No Telepon  : 087859074795
Email  : igikabmalang@gmail.com
Website  : http://igikabmalang.bogspot.com
Facebook  : http://www.facebook.com/groups/kabmalang
Jumlah Anggota   : 52
Pengurus Daerah   : 

Salam dan sapa diskusi KAB. MALANG

Anggota Kab. Malang yang ulang tahun