IKATAN GURU INDONESIA

PROFIL DAERAH

IGI KOTA KEDIRI

PROFIL DAERAH KOTA KEDIRI


Surat Keputusan   : 021.1/00291/2017
Ketua   : MOH. KUSEN
Sekretariat  : Kavling B6 Banjarmlati Royal Cluster Banjarmlati Gg. Mawar Kota Kediri Propinsi Jawa Timur
No Telepon  : 085235868878
Email  : kotakediri.igi@gmail.com
Website  : http://igikotakedirijatim.or.id/
Facebook  : https://www.facebook.com/groups/1791224771175552/
Jumlah Anggota   : 95
Pengurus Daerah   : 

SUSUNAN PENGURUS IKATAN GURU INDONESIA (IGI)

DAERAH KOTA KEDIRI

MASA  BHAKTI 2017-2022

 

PENGURUS HARIAN  :

No

JABATAN

NAMA

NIA

1.

Ketua

: Moh. Kusen, M.Pd.

201705330000002

2.

Sekretaris

: Noer Hidayat

201705330000005

3.

Bendahara

: Indri Widyan Septa, M.Pd.

201705330000009

 

Bidang-Bidang          :

1. Bidang Pengembangan Organisasi  

No

NAMA

NKA

1.

Arif Syah Putra, M.Pd.

201705330000004

2.

Niken Eka Pratiwi, S.Pd.

201705330000011

3.

Titah Ulfiandari, S.Pd.I

201705330000013

 

2. Bidang Pengembangan SDM

No

NAMA

NKA

1.

Siti Jamilatus Sholehah, S.Pd.

201705330000018

2.

Mazid Makmur, S.Kom.

201705330000006

3.

Fajar Setiorini, S.Pd.

201705330000010

 

3. Bidang Hubungan Masyarakat

No

NAMA

NKA

1.

Erwin Hari Kurniawan, M.Pd.

201705330000014

2.

Ikfina Himmati Alfi, S.Psi.

201705330000007

3.

Raka Dimas A., S.Kom.

201705330000015

 

4. Bidang Perlindungan dan Advokasi

No

NAMA

NKA

1.

Niken Peni Wardani, M.T.

201705330000001

2.

Siti Kalimah, M.Pd.

201705330000008

3.

Moh Choirul Anam, S.Pd.

201705330000012

 

 


Salam dan sapa diskusi KOTA KEDIRI

Anggota Kota Kediri yang ulang tahun