IKATAN GURU INDONESIA

PROFIL DAERAH

IGI KOTA LHOKSEUMAWE

PROFIL DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE


Surat Keputusan   : 07/SK/IGI ACEH/I/2016
Ketua   : JON DARMAWAN
Sekretariat  : Kota Lhokseumawe, Prop. Aceh
No Telepon  : 085260006459
Email  : igilhokseumawe@gmail.com
Website  : http://www.igilhokseumawe.wordpress.com
Facebook  : https://www.facebook.com/groups/1774630609434801/
Jumlah Anggota   : 207
Pengurus Daerah   : 

SUSUNAN PENGURUS IKATAN GURU INDONESIA (IGI)

KOTA LHOKSEUMAWE

PERIODE 2016-2021

 

 

 

DEWAN PEMBINA

Ketua                   :         H. Salman, S.Pd., M.Ag (Kakan. Kemenag Lhokseumawe)

Anggota                :         Dr. Hafifuddin, M.Ag      (Ketua STAIN Malikussaleh)

                                        Dr. Wahyuddin, M.Si     (Dekan FEB Unimal)               

                                        Drs. Azhari                     (Kepala PPMG Wilayah III)      

                                        Drs. Syahrul Amani       (Ketua MPD Kota Lhokseumawe)

                                      Drs. Ikhwansyah, MA    (Kabid GTK Disdikbud Lhokseumawe)

                                        Muhammad, S.Pd          (Pengawas Kankemenag)

 

PENGURUS

Ketua                             : Jon Darmawan, S.Pd., M.Pd  (KTA: 201606210000001)

Wakil Ketua I                  : Cut Sahira, S.Pd                    (KTA: 201606210000044)

Wakil Ketua II                : Syafruddin, S.Pd                             (KTA: 201606210000052)

Sekretaris                      : Fadlullah, S.Pd                      (KTA: 201606210000003)

Wakil Sekretaris             : Teuku Mukhlis, S.Pd             (KTA: 201606210000016)

Bendahara                     : Nurlela, ST                            (KTA: 201606210000014)      

Wakil Bendahara            : Cut Ria Akmalia, S.Si            (KTA: 201606210000027)

 

 

Bidang Organisasi dan Keanggotaan              

        Ketua                     : Ibnu Halim, S.Pd                   (KTA: 201606210000017)

        Anggota                  : Azharuddin, ST                     (KTA: 201606210000037)

 

Bidang Advokasi                                       

        Ketua                     : Dewi Ratnawati, S.Pd            (KTA: 201606210000049)

        Anggota                  : Salamah, S.Pd                       (KTA: 201606210000034)

 

Bidang Literasi                                          

        Ketua                     : Teuku Mahmudi, S.Pd           (KTA: 201606210000021)

        Anggota                  : Zulvi Azhana, S.Pd                (KTA: 201606210000030)

 

Bidang Publikasi Karya Guru                   

        Ketua                     : Irfan Emersida, S.Pd              (KTA: 201606210000028)

        Anggota                  : Putri Mayasari, S.Pd., M.Pd   (KTA: 201606210000002)

 

Bidang Penelitian dan Pengembangan     

        Ketua                     : Fadli, S.Pd                                       (KTA: 201606210000045)

        Anggota                  : Ratna Dewi, S.Sn                  (KTA: 201606210000020)

 

Bidang Informasi dan Teknologi              

        Ketua                     : T. Isman Surdi, S.Pd             (KTA: 201606210000015)

        Anggota                  : Mukhtaruddin, S.Pd              (KTA: 201606210000005)

 


Salam dan sapa diskusi KOTA LHOKSEUMAWE